Phần mềm đo bồn tự động

Nhóm sản phẩm: Phần mềm đo bồn tự động

SEICo

Tình trạng: Sẵn hàng

Thông tin sơ lược:

Hệ thống giám sát Bồn từ xa IGAS-ATG là một giải pháp kết nối hệ thống đo bồn tự động, và mọi dữ liệu trong quá trình hoạt động sẽ được đưa về cơ sở dữ liệu trung tâm. Hệ thống IGAS-ATG cho phép : 

Các cách thức giám sát.

- Giám sát và quản lý từ xa qua máy tính điện thoại, máy tính bảng các thông số ( lượng nhiên liệu, nhiệt độ và lượng nước)  trong bồn.

- Giám sát sự thay thay đổi đột ngột các thông số trong bồn để kịp thời phát hiện các sự cố như rò rỉ và hút nhiên liệu.

- Cảnh báo bằng chuông,  đèn hoặc gửi qua mail khi mức nhiên liệu cao,  thấp, nhiệt độ cao, mức nước vượt ngưỡng cho phép.

- Kết nối được nhiều trạm với nhau trên cùng một hệ thống, phân quyền quản lý cho người dùng ở các trạm khác nhau.

Qua mạng internet

Cấu hình này của hệ thống giám sát trạm nhiên liệu từ xa được áp dụng khi cần thu thập dữ liệu từ một số trạm không tập trung cách xa về địa lý và các dữ liệu này cần được lưu giữ trong một cơ sở dữ liệu chung. Các dữ liệu thu được từ hệ thống que đo bồn tự động ATG sẽ được chuyển đến máy chủ trung tâm thông qua Internet và sẽ được lưu ở đó. Bất kỳ người dùng nào đều có thể truy cập vào máy chủ bằng cách đăng nhập theo tài khoản đã được cấp ( tên và mật khẩu). Trên giao diện của hệ thống có thể nhận được các thông tin hiện tại ở các trạm nhiên liệu cũng như xuất được các báo cáo phù hợp theo thời gian, tùy theo quyền đăng nhập được thiết lập từ trước.

 Tại trạm

Cấu hình này của hệ thống giám sát từ xa được áp dụng khi cần để cung cấp cho nhân viên phục vụ/quản lý tại trạm những thông tin về các thông số đo được ở bồn chứa nhiên liệu, mà không cần phải thu thập nhiên liệu từ các trạm không tập trung khác. Dữ liệu từ hệ thống que đo bồn tự động ATG sẽ được lưu trữ trong một máy tính đặt tại trạm, có các thông tin về mức nhiên liệu hiện có trong bồn  và cũng có thể xuất các báo cáo theo thời gian nhất định.

Giao diện phần mềm:

 

Hệ thống giám sát Bồn từ xa IGAS-ATG là một giải pháp kết nối hệ thống đo bồn tự động, và mọi dữ liệu trong quá trình hoạt động sẽ được đưa về cơ sở dữ liệu trung tâm. Hệ thống IGAS-ATG cho phép : 

Các cách thức giám sát.

- Giám sát và quản lý từ xa qua máy tính điện thoại, máy tính bảng các thông số ( lượng nhiên liệu, nhiệt độ và lượng nước)  trong bồn.

- Giám sát sự thay thay đổi đột ngột các thông số trong bồn để kịp thời phát hiện các sự cố như rò rỉ và hút nhiên liệu.

- Cảnh báo bằng chuông,  đèn hoặc gửi qua mail khi mức nhiên liệu cao,  thấp, nhiệt độ cao, mức nước vượt ngưỡng cho phép.

- Kết nối được nhiều trạm với nhau trên cùng một hệ thống, phân quyền quản lý cho người dùng ở các trạm khác nhau.

Qua mạng internet

Cấu hình này của hệ thống giám sát trạm nhiên liệu từ xa được áp dụng khi cần thu thập dữ liệu từ một số trạm không tập trung cách xa về địa lý và các dữ liệu này cần được lưu giữ trong một cơ sở dữ liệu chung. Các dữ liệu thu được từ hệ thống que đo bồn tự động ATG sẽ được chuyển đến máy chủ trung tâm thông qua Internet và sẽ được lưu ở đó. Bất kỳ người dùng nào đều có thể truy cập vào máy chủ bằng cách đăng nhập theo tài khoản đã được cấp ( tên và mật khẩu). Trên giao diện của hệ thống có thể nhận được các thông tin hiện tại ở các trạm nhiên liệu cũng như xuất được các báo cáo phù hợp theo thời gian, tùy theo quyền đăng nhập được thiết lập từ trước.

 Tại trạm

Cấu hình này của hệ thống giám sát từ xa được áp dụng khi cần để cung cấp cho nhân viên phục vụ/quản lý tại trạm những thông tin về các thông số đo được ở bồn chứa nhiên liệu, mà không cần phải thu thập nhiên liệu từ các trạm không tập trung khác. Dữ liệu từ hệ thống que đo bồn tự động ATG sẽ được lưu trữ trong một máy tính đặt tại trạm, có các thông tin về mức nhiên liệu hiện có trong bồn  và cũng có thể xuất các báo cáo theo thời gian nhất định.

Giao diện phần mềm: