Phần mềm quản lý bán hàng Online

Nhóm sản phẩm: Phần mềm quản lý bán hàng Online

SEICo

Tình trạng: Sẵn hàng

Thông tin sơ lược: * Quản lý Cột bơm mọi lúc trên Internet qua máy tính, di động * Quản lý từng ca bán hàng, thống kê chi tiết các mã bơm * Hiển thị ONLINE từng mã bơm, Tiền, Lít, Đơn giá, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây. - Truy suất tức thời từng mã bơm, từng vòi bơm, từng mã nhân viên. - Báo cáo ca: Tổng Tiền, tổng Lít, theo ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây. - WEB-based cho phép quản lý, báo cáo toàn bộ hoạt động mạng lưới các trạm từ xa. - Kết nối quản lý từ xa nhiều trạm

Phần mềm IGAS phát triển nhằm mục đích:

* Quản lý Cột bơm mọi lúc trên Internet qua máy tính, di động                        

* Quản lý từng ca bán hàng, thống kê chi tiết các mã bơm

* Hiển thị ONLINE từng mã bơm, Tiền, Lít, Đơn giá, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây.

- Truy suất tức thời từng mã bơm, từng vòi bơm, từng mã nhân viên.(đính kèm ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây).

- Báo cáo ca: Tổng Tiền, tổng Lít, theo ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây. Có thể chiết xuất ra file theo định dạng Excel, Word, DPF.

- Kết xuất dữ liệu phục vụ quản trị doanh nghiệp.

- WEB-based cho phép quản lý, báo cáo toàn bộ hoạt động mạng lưới các trạm từ xa.

- Kết nối quản lý từ xa nhiều trạm  

- Báo cáo doanh số bán hàng theo từng ca bán hàng

- Theo dõi công nợ của khách hàng

- Truy xuất mã bơm chi tiết theo thời thực

Phần mêm IGAS quản lý từ xa                                          

 IGAS-Lịch sử mã bơm đã bán

 

Phần mềm IGAS phát triển nhằm mục đích

* Quản lý Cột bơm mọi lúc trên Internet qua máy tính, di động                        

* Quản lý từng ca bán hàng, thống kê chi tiết các mã bơm

* Hiển thị ONLINE từng mã bơm, Tiền, Lít, Đơn giá, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây.

- Truy suất tức thời từng mã bơm, từng vòi bơm, từng mã nhân viên.(đính kèm ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây).

- Báo cáo ca: Tổng Tiền, tổng Lít, theo ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây. Có thể chiết xuất ra file theo định dạng Excel, Word, DPF.

- Kết xuất dữ liệu phục vụ quản trị doanh nghiệp.

- WEB-based cho phép quản lý, báo cáo toàn bộ hoạt động mạng lưới các trạm từ xa.

- Kết nối quản lý từ xa nhiều trạm  

- Báo cáo doanh số bán hàng theo từng ca bán hàng

- Theo dõi công nợ của khách hàng

- Truy xuất mã bơm chi tiết theo thời thực

Phần mêm IGAS quản lý từ xa

 

IGAS-Lịch sử mã bơm đã bán