Que đo bể tự động

Nhóm sản phẩm: Que đo bồn tự động

SEICo

Tình trạng: Sẵn hàng

Thông tin sơ lược: Khoa học ngày càng phát triển, việc áp dụng công nghệ tự động hóa vào quản lý và giám sát các bồn bể nhiên liệu rất cần thiết cho các cửa hàng xăng dầu.

Hệ thống quản lý nhiên liệu được cài đặt tại từng cửa hàng phục vụ việc quản lý số liệu nhiên liệu chứa tại từng bồn nhiên liệu. Giao tiếp với thiết bị điều khiển cho phép lấy dữ liệu trực tiếp và ra lệnh cho thiết bị điều khiển trung tâm. Quản lý tồn nhiên liệu. Hệ thống cảnh báo. Lưu lịch sử tất cả số liệu nhiên liệu tại các thời điểm: số liệu giao ca, kiểm kê, nhập hàng 

Các thông số kĩ thuật:

Loại nhiên liệu

 Xăng, Dầu, Ethanol, nước

 Dữ liệu đo

Mức nhiên liệu

Mức nước

Nhiệt độ (đo 5 vùng khác nhau)

Giao thức 

RS 485

Power port: Ui-15V, Ii=400mA, Pi-1.2W, Ci=4.85uF, Li=0

Signal port: Ui=7.14V, Ii=147mA, Pi=0.26W, Ci=0, Li=0